Waarom deze zorg ?

Q-Strip meet patronen in de intensiteit van nachtelijk zweten bij mensen. Patronen kunnen voor individuen elke nacht variëren, afhankelijk van de omstandigheden. Patronen zijn gerelateerd aan dierlijke artefacten voor communicatie en herkenning.

Het meten van zweet en vocht is van cruciaal belang in de ouderenzorg. Door het monitoren van zweetgedrag kunnen we bijvoorbeeld vaststellen wanneer iemand slaapt, wat essentieel is voor een goede nachtrust en algehele gezondheid. Daarnaast helpt het ons om lekkages in continentiemateriaal op te sporen, wat zorgt voor betere hygiëne en comfort voor de bewoners.

Ons geavanceerde systeem waakt 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit betekent dat niemand over het hoofd wordt gezien in de ouderenzorg. Met deze continue monitoring kunnen verzorgers tijdig ingrijpen bij eventuele problemen, waardoor de kwaliteit van leven van de bewoners significant wordt verbeterd.

Hoe maken we dit project werkelijkheid?

Via ons contactformulier kunt uw een aanvraag doen om een maximaal project met ons op te zetten met maximaal 25 bedden. Na de eerst vrijblijvende 6 maanden zal een keuze gemaakt kunnen worden om het systeem over te nemen of mogelijk op te schalen naar meer bedden.

De setup van een bed

Om een idee te geven hoe Q-Strip actief gebruikt wordt om bewoners te monitoren tijdens de slaap, zijn hier wat foto’s van wat we kunnen verwachten van een implementatie van deze sensor. 

De sensor is 125 cm lang  en 3 cm breed gemaakt van biologisch afbreekbare materialen. De sensor is vervangbaar bij overmatig gebruik. De sensor kan bij normaal gebruik ca 3 maanden mee. 

Het IoT device is bevestigd onder het matras, waarmee het totaal buiten bereik is voor de personen die gemeten worden 

 

Mobiele Stroomvoorziening

Iedere installatie Q-Strip sensor is uitgerust met een powerbank om de meetwaarde 24/7 mobiel en draadloos (via WiFi) te kunnen versturen naar het dashboard waar de data ingezien kan worden middels een grafiek van het verloop van metingen. Hiermee kan een bed een ca 12~14 dagen 24/7 gemonitored worden en bestaat er geen kans iets te missen.

Door de mobiele energie voorziening kunnen bedden zelfs tijdens het verplaatsen gemonitord worden. Dit maakt dat er geen kabels aan het bed hangen die voor gevaarlijke struikel situaties kan zorgen indien men het bed zou verplaatsen.

Mobiele Monitor App

Om iedere sensor te kunnen volgen van metingen, maken wij gebruik van IoT remote. Deze app maakt het mogelijk contact te kunnen leggen met de IoT Cloud databases, devices en dashboards per persoon.

De toegang kan realtime gewijzigd worden en of tot ieder bed opgenomen worden. Hiermee kan bijvoorbeeld een specifieke groep in de gaten gehouden worden.

Ook werkt de mobiele app als een alarm via push berichten. In het push bericht ( voor de groep devices waar het voor ingericht is) ziet men direct om welke kamer of sensor het gaat. 

Alle data is geannonimiseerd waardoor alleen personeel weet waar en om wie het zou gaan.

Het Dashboard

Dashboards kunnen worden samengesteld voor ieder device maar ook gegroepeerd. Dit maakt dat we dashboards per groep bedden met specifieke personenen kunnen delen. 

Dashboards maken ook inzichtelijk wat het verloop van afgelopen uren, dagen danwel weken is geweeest. Een goed voorbeeld vanuit onze ervaringen is dat we letterlijk kunnen zien of een persoon nog in slaap is. Slaaptijden waar naar gekeken kan worden vanuit het dashboard kunnen ook weer getriggerd worden om een actie te kunnen ondernemen. Als iemand slaapt, willen we deze persoon dan wel wakker maken of zien we de situatie anders als we zien dat de persoon een minderfijne nachtrust heeft gehad, endus de slaap nodig had.

 

Meldingen met ongekende inzichten

Verzorgers maar ook managers van ouderen verzorgings faciliteiten kunnen exact inzichtelijk krijgen waar de details van kwaliteit een grote rol speelt. We weten wanneer iemand (mogelijk) niet wakker gemaakt wil worden.

Accute lekkage’s van incontinentiemateriaal worden direct aangegeven bij het verplegend personeel. Hiermee bestaat er geen kans dat er iemand vergeten kan worden in de zorg.

Inplementatie route

Inventariseren

Wij bieden u de unieke kans om de Q-Strip uit te proberen in zorgcentra of voor onderzoeksdoeleinden, volledig kosteloos, voor een periode van zes maanden. Dit exclusieve aanbod is beschikbaar voor groepen tot maximaal 25 bedden. Door deel te nemen aan dit programma, kunt u profiteren van de nieuwste technologie zonder enige financiële verplichtingen.

Voordelen van Deelname:

 • Maximaal 25 Bedden: Deze proefperiode is beschikbaar voor groepen van maximaal 25 bedden, zodat we gericht en effectief kunnen monitoren.
 • Looptijd van 6 Maanden: U heeft zes maanden de tijd om de Q-Strip uitgebreid te testen en de voordelen te ervaren.
 • WiFi Aanwezig: Voor een optimale werking van de Q-Strip is WiFi aanwezig, waardoor het systeem naadloos kan integreren in uw bestaande infrastructuur.

Waarom deelnemen?

Profiteer van deze kosteloze proefperiode en ontdek hoe de Q-Strip kan bijdragen aan een betere, veiligere en comfortabelere zorgomgeving. Door deel te nemen aan dit programma, kunt u:

Innovatie in de Zorg: Een pionier worden in het gebruik van geavanceerde zorgtechnologie die wereldwijd een verschil maakt.
Verbeterde Zorgkwaliteit: De Q-Strip helpt bij het verbeteren van slaapkwaliteit, hygiëne en algehele zorg voor bewoners.
Geen Kosten: Geniet van de voordelen van deze geavanceerde technologie zonder enige financiële verplichtingen tijdens de proefperiode.
Hoe te Starten? Lees de volgende stap “Afspraak maken”.

 

Afspraken maken

Na de succesvolle voltooiing van stap 1, waarin we een grondige inventarisatie hebben uitgevoerd, gaan we nu over tot stap 2: het maken van afspraken. Deze stap is essentieel om een vlotte en effectieve implementatie van de Q-Strip te garanderen in de zorginstelling.

Samenwerking met de Zorginstelling

Allereerst zullen we in overleg treden met de zorginstelling om duidelijke afspraken te maken over de implementatie van de Q-Strip. Hierbij bespreken we de volgende punten:

 1. Selectie van Deelnemers: In samenwerking met het zorgpersoneel selecteren we de bewoners die het meest baat zullen hebben bij het gebruik van de Q-Strip. Dit kunnen bewoners zijn met een verhoogde zorgbehoefte op het gebied van slaapmonitoring en continentiezorg.

 2. Communicatie met Familieleden: Om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen zich comfortabel voelen met de implementatie, bieden we de mogelijkheid om de familieleden van de bewoners te betrekken bij het proces. Zij kunnen hun instemming tonen en eventuele vragen of zorgen bespreken. Dit verhoogt de transparantie en het vertrouwen in het gebruik van de Q-Strip.

 3. Planning en Tijdslijn: We stellen een gedetailleerde planning op voor de installatie en het gebruik van de Q-Strip, zodat alle betrokkenen precies weten wat ze kunnen verwachten. Dit omvat een tijdlijn voor de installatie, training van het personeel en de start van de monitoring.

 4. Ondersteuning en Training: We voorzien in uitgebreide training voor het zorgpersoneel, zodat zij volledig vertrouwd raken met het gebruik van de Q-Strip. Daarnaast bieden we voortdurende ondersteuning om eventuele problemen snel op te lossen en een optimale werking van het systeem te waarborgen.

Zoeken van Potentiële Bewoners

Naast de zorginstelling zelf, zullen we ook actief op zoek gaan naar potentiële bewoners die baat zouden kunnen hebben bij de implementatie van de Q-Strip. Dit kan via:

 • Informatieavonden en Presentaties: Organiseren van bijeenkomsten waar bewoners en hun families geïnformeerd worden over de voordelen en werking van de Q-Strip.
 • Persoonlijke Gesprekken: Een-op-een gesprekken met bewoners en hun familie om hun specifieke behoeften en eventuele bezorgdheden te bespreken.

Door deze zorgvuldig geplande aanpak, waarin de zorginstelling, het zorgpersoneel, de bewoners en hun familie nauw betrokken zijn, kunnen we een succesvolle implementatie van de Q-Strip realiseren. Dit zal niet alleen de zorgkwaliteit verbeteren, maar ook het welzijn en comfort van de bewoners aanzienlijk verhogen.

Inplementatie

Na het inventariseren (stap 1) en het maken van afspraken (stap 2) gaan we nu over tot de daadwerkelijke implementatie van de Q-Strip in de zorginstelling. Deze stap omvat de aanmelding van bewoners, het verkrijgen van instemming, en de fysieke installatie van het systeem.

Aanmelding van Bewoners

Bewoners die in aanmerking willen komen voor het gebruik van de Q-Strip kunnen zich aanmelden. Dit kan via:

 • Aanmeldingsformulieren: Beschikbaar bij de receptie van de zorginstelling of tijdens voorlichtingsbijeenkomsten.

Instemming en Overeenstemming

Bij de aanmelding organiseren we een ontmoeting met de betrokken bewoners en hun familieleden. Tijdens deze bijeenkomst:

 1. Informatievoorziening: We geven gedetailleerde informatie over hoe de Q-Strip werkt, de voordelen ervan en wat men kan verwachten tijdens de testperiode.
 2. Vragen Beantwoorden: We staan klaar om eventuele vragen te beantwoorden en zorgen weg te nemen.
 3. Ondertekening van de Overeenkomst: Bewoners en hun familieleden kunnen hun instemming formeel vastleggen door het ondertekenen van een overeenkomst. Dit documenteert hun toestemming en begrip van het gebruik van de Q-Strip.

Installatie van de Q-Strip

Na het verkrijgen van de benodigde overeenkomsten gaan we over tot de installatie van de Q-Strip. De implementatie vindt plaats op de kamers van de geselecteerde bewoners en verloopt als volgt:

 1. Installatie per Kamer: Onze technici installeren het Q-Strip device in de kamer van de bewoner. Dit proces duurt ongeveer 15 minuten per kamer.
 2. Uniek Device en Dashboard: Elk bed krijgt een uniek Q-Strip device, en voor elk device is er een uniek dashboard beschikbaar voor het zorgpersoneel. Dit dashboard biedt real-time inzicht in de status en metingen van de bewoner.
 3. Instructies voor Personeel: Na de installatie wordt het zorgpersoneel getraind in het gebruik van het dashboard en het interpreteren van de gegevens. We zorgen ervoor dat zij volledig vertrouwd raken met de nieuwe technologie en weten hoe ze deze optimaal kunnen benutten.

Afronding en Start Monitoring

Na de installatie en training is het systeem klaar voor gebruik. Het zorgpersoneel kan nu 24/7 de gezondheid en het welzijn van de bewoners monitoren via de Q-Strip. Deze continue monitoring helpt bij het tijdig identificeren van problemen, wat bijdraagt aan een hogere kwaliteit van zorg en een betere leefomgeving voor de bewoners.

Met deze stap is de implementatie van de Q-Strip succesvol afgerond en zijn we klaar om de voordelen van deze geavanceerde technologie te benutten in de dagelijkse zorgpraktijk.

Terugkoppeling en Evaluatie

Na zes maanden van intensieve monitoring en implementatie van de Q-Strip, is het tijd voor een grondige evaluatie en terugkoppeling van de resultaten. Deze stap is cruciaal om de effectiviteit van het systeem te beoordelen en om te beslissen over eventuele voortzetting van het gebruik.

Verzameling en Analyse van Data

Gedurende de testperiode van zes maanden hebben we continu data verzameld over het zweet- en vochtgedrag van de bewoners. Deze gegevens bieden waardevolle inzichten en helpen bij het verbeteren van de zorg. De analyse omvat:

 1. Gezondheidsindicatoren: Inzicht in slaappatronen, incidenten van lekkages en andere relevante gezondheidsindicatoren.
 2. Betrouwbaarheid en Nauwkeurigheid: Evaluatie van de prestaties van de Q-Strip in diverse situaties en omstandigheden.
 3. Feedback van Zorgpersoneel: Input van het zorgpersoneel over het gebruiksgemak, de effectiviteit en eventuele uitdagingen die zij hebben ondervonden.

Presentatie van de Resultaten

Na zes maanden wordt een uitgebreide presentatie georganiseerd om de resultaten te delen met alle betrokkenen:

 1. Data-Analyse: We presenteren de verzamelde data in begrijpelijke en visueel aantrekkelijke formaten, zoals grafieken en diagrammen.
 2. Succesverhalen: Concrete voorbeelden van verbeterde zorgresultaten en verhoogd welzijn van de bewoners dankzij het gebruik van de Q-Strip.
 3. Feedbacksessie: Een open forum waar zorgpersoneel en familieleden hun ervaringen en suggesties kunnen delen.

Voordelen en Ontwikkelingen

De voordelen van het gebruik van de Q-Strip zullen duidelijk zichtbaar zijn in de gepresenteerde data en feedback. Enkele mogelijke voordelen zijn:

 • Verbeterde Slaapkwaliteit: Bewoners ervaren een betere nachtrust door nauwkeurige monitoring.
 • Verhoogde Hygiëne: Snellere detectie van lekkages draagt bij aan een hygiënischer en comfortabeler leefomgeving.
 • Efficiëntie voor Zorgpersoneel: Minder tijd nodig voor handmatige controles en meer tijd voor persoonlijke zorg.

Toekomstige Mogelijkheden

Aan het einde van de testperiode staat het de zorginstelling vrij om te besluiten of zij de Q-Strip willen blijven gebruiken. Indien gewenst, kunnen zij een licentieovereenkomst afsluiten voor voortgezet gebruik. Dit biedt continuïteit en de mogelijkheid om te blijven profiteren van de voordelen van de Q-Strip.

Conclusie

De zes maanden durende implementatie en monitoring van de Q-Strip is een waardevol, vrijblijvend onderzoek geweest dat significante verbeteringen in de zorgkwaliteit heeft opgeleverd. De data en feedback bieden een solide basis voor toekomstige beslissingen en mogelijke uitbreidingen van het gebruik van de Q-Strip in de zorginstelling.

Indien er interesse is in voortzetting, zullen we samen met de zorginstelling een passende licentieovereenkomst opstellen, zodat de voordelen van deze geavanceerde technologie blijven bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de bewoners.